اخبار / شرکت سیم و کابل فرهاد

فلزات اساسی فراتر از پیش بینی ها حرکت می کنند

 معاون مالی اقتصادی ملی مس گفت: شرکت های تولیدکننده مس در ایران و جهان، عملکرد بهتری از پیش بینی… (December/16/2014)

درج نماد معادن مس تکنار در بازار فرابورس

 مدیر پذیرش فرابورس ایران گفت: شرکت معادن مس تکنار پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان بیست و… (December/16/2014)

کشف ذخایر جدید مس در ایران

 ایران قصد دارد تا سال 2014 میلادی به پنجمین تولیدکننده بزرگ مس در جهان تبدیل شود ... (December/16/2014)

فلزات اساسی فراتر از پیش بینی ها حرکت می کنند

 معاون مالی اقتصادی ملی مس گفت: شرکت های تولیدکننده مس در ایران و جهان، عملکرد بهتری از پیش بینی… (December/16/2014)