کابل های کنترل متداول

کابل های کنترل متداول

کابل های کنترل متداول برای انتقال سیگنالهای آنالوگ و سیگنال‌های دیجیتال بکار می‌روند. این سیگنال ها با هدف کنترل و اندازه‌گیری و حفاظت در نقاط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کابل‌های کنترل متداول معمولاً با سیگنال هایی با ولتاژ و جریان پایین و در قدرت کم سر و کار دارند. جهت بالا رفتن دقت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل بایداختلاف بین ورودی و خروجی کابل کنترل حداقل گردد.